Травиан Отговори

Нека започнем с твоя въпрос

Търсене по отгорени въпроси

За да намерите отговор, изберете основна категория и после подкатегория, докато не видите отговорът по-долу. В случай, че не може да го откриете, ще имате възможност да се свържете с нашият екип за повече информация.

Имам въпрос относно ...

Хайде да видим повече:

Търсене с карта на сайта

Предпочитате да търсите чрез нормална карта на сайта, както търсите в любимите си сайтове? Няма проблеми, просто използвайте навигацията тип карта на сайта, за да откриете своя отговор.

Разни

Как мога да освободя войски, които са заловени във вражески капани?
Срещу села, в които има пленници, използва нормално нападение. Стига да изпратиш достатъчно войска, която да запълни останалите капани и да избие евентуалните защитници, войските ти ще бъдат освободени.

Мога ли да отменя нападение?
Да, но до 90 секунди след като си го изпратил.

Колко по-добри стават единиците след всяко подобрение в ковачницата за оръжия / ковачницата за брони?
Приблизително 1.5% на ниво.

Какво се случва, когато си сменя столицата?
 Ако смениш столицата си, предишната ти столица ще загуби подобренията на ресурсните поля над 10 ниво, а зидарската гилдия ще бъде разрушена. Допълнително голямата казарма и голямата конюшня ще бъдат загубени, ако се намират в новата столица. Освен това на сървъри с версия на Травиан 2.5 (класически сървъри), ще бъде разрушена съкровищницата. Внимание: Промяната на столицата не може да бъде отменена!

Мога ли да разруша някоя своя сграда?
Да. Виж Разрушаване на сгради в статията за главната сграда.  

Как да построя още едно скривалище?
Трябва да развиеш първото си скривалище до ниво 10.  

Как действа измирането от глад?
 1. Чуждите подкрепления винаги измират първи. След това измират собствените войски в следния ред: войски от други села на играча, войски от същото село и последни войски от същото село, които са на път.
 2. Видът единици, от които има най-голям брой, ще бъдат избрани първи за измиране, докато няма 2 или повече вида войски с равен брой. Когато това се случи, войските ще измират от ляво надясно.
 3. В общи линии няма разлика между герои, сенатори и легионери. Системата обаче сканира войските отляво надясно и обикновено има повече обикновени от специални единици. Собственият герой, какъвто всеки играч може да има само един, умира последен по тази причина.Имай предвид обаче, че чуждите сенатори, предводители и вождове, както и герои, умират дори преди собствените обикновени войски.


Удовлетворява ли Ви полученият отговор ?

Да   Неутрално   Не