Травиан Отговори

Нека започнем с твоя въпрос

Търсене по отгорени въпроси

За да намерите отговор, изберете основна категория и после подкатегория, докато не видите отговорът по-долу. В случай, че не може да го откриете, ще имате възможност да се свържете с нашият екип за повече информация.

Имам въпрос относно ...

Хайде да видим повече:

Търсене с карта на сайта

Предпочитате да търсите чрез нормална карта на сайта, както търсите в любимите си сайтове? Няма проблеми, просто използвайте навигацията тип карта на сайта, за да откриете своя отговор.

Сгради - общ преглед

В началото се концентрирай върху ресурсите. Просто отвори прегледа на града и избери някое от 18-те ресурсни поля (дървесина, глина, желязо и жито). На края натисни "Развийте до ниво 1".

По-нататък в играта ще имаш възможност да строиш по-сложни сгради. Те са изброени  като натиснеш върху свободно място за строеж в града.

Преглед на града

Ресурсите са основата на развитието ти; нуждаеш се от тях за абсолютно всичко. В Травиан има дървесина, глина, желязо и жито.

 В прегледа на града можеш да видиш ресурсните си поля. Всеки град има 18. Първият град винаги има 4 сечища, 4 глинени кариери, 4 мини и 6 житни поля, но разпределението в други долини около града ти може да е различно. 

 В началото ресурсните поля не са развити (ниво 0 от 10 за нормалните села). Ресурсните поля от ниво 0 произвеждат само 2 единици ресурс на час. Когато имаш достатъчно ресурси в Склада си, можеш да развиеш полята като ги натискаш. Ще се появи нещо такова:

Ресурси за построяване на ниво 1:

 Точно под това има връзка, с която можеш да дадеш нареждане за развиване на полето.

 Можеш да отмениш нареждането като натиснеш червения Х (Cancel) в прегледа на града, но ще загубиш ресурси!

Мегдан

В мегдана можеш да намериш определен брой места за строеж. Във всеки един момент на всяко от тях може да има само една сграда. По принцип можеш да построиш всяка сграда на което и да е място за строеж, с две изключения - Сборния пункт и стената.

 Освен това, всяка сграда освен Скривалището, Склада и Хамбара може да бъде строена само веднъж във всеки град. От тези три изключения можеш да строиш колкото си поискаш, стига в града да имаш поне едно развито до максимално ниво.

 Сградите имат различни цели - политически, икономически или военни. Освен това за да можеш да строиш определени сгради, преди това трябва да изпълниш някои предусловия. Тези предусловия са посочени в страниците на сградите и дървото на сградите.

 Внимавай с червения Х (Cancel), след прекратяване на указанията за строеж, няма да възстановиш всичкия си ресурс!

Дърво на сградите

По-долу е показана пълна и ясна диаграма с всички сгради и техните предусловия. натисни я за да я видиш цялата. Във версия Т3 Пазарът изисква Склад ниво 1 и Хамбар ниво 1!

BuildingtreeСгради

Сградите и полята са два от най-важните аспекти в играта. Те могат да ти позволят да тренираш войски, да складираш ресурси, да се присъединиш към клан и да произвеждаш ресурси.

Полята
 Можеш да видиш прегледа на града като натиснеш първия кръг горе на екрана на Травиан. Ако разгледаш, ще видиш производителността си на ресурси на час, войските си  (вероятно никакви) и 4 вида ресурсни поля:

Вид ресурс Изображение Бележки
Дървесина lumber.gif Тевтонците имат войски, чието трениране изисква много дървесина. Развиването на Резиденцията струва големи количества дървесина.
Глина clay.gif Глината е основният ресурс за галите, чиито войски изискват много глина. Освен това едно развиващо се село има нужда от относително повече глина.
Желязо iron.gif Този ресус се използва най-вече за скъпите брони на римските войски и стени. Заради това римляните винаги имат нужда от желязо.
Жито crop.gif Най-притеснителният от всичките ресурси. Сградите струват по-малко жито отколкото другите ресурси, а освен това имаш 6 житни поля, а не 4, но въпреки това не е достатъчно. Това е защото добивът на жито намалява всеки път когато развиеш сграда/поле или тренираш войска.

За да развиеш поле, натисни картинката му и след това "Развийте до ниво Х". Ако връзката е неактивна, трябва да е посочено защо.

 Опитай да държиш добива си на ресурси равен, с житото на 50%. Например:
    Дървесина: 100/час
    Глина: 100/час
    Желязо: 100/час
    Жито: 50/час
 Това разбира се е само общо правило и можеш да развиваш добива си съгласно своите нужди.

Сградите

 Сградите в Травиан ти позволяват да правиш всичко освен да произвеждаш ресурси, което правят полята. За да построиш сграда, трябва да натиснеш върху празно място за строеж в мегдана, който можеш да намериш като натиснеш втория кръг горе на екрана на Травиан. След като натиснеш мястото за строеж, просто избери сградата, която искаш да построиш, от списъка с налични сгради. Някои сгради изискват други сгради да бъдат построени като предусловие. Разгледай тази страница или дървото на сградите за да откриеш необходимите условия за построяване на определена сграда. Най-важните сгради са изброени по-долу.

Складиране - хамбар и склад

 В хамбара и склада се складират произведените ресурси за по-нататъшното им използване. В склада се складират дървесината, глината и желязото, дoкато житото се складира в хамбара. По-напред в играта не можеш да се развиваш ако нямаш тези сгради, а те са предусловие и за сгради като пазара.

Главна сграда
 Главната сграда е най-важната сграда в Травиан. Почти всички сгради изискват главна сграда на определено ниво преди да бъдат построени, а също така развиването й ускорява развиавнето на твоите поля и сгради. От ниво 10 също така можеш да разрушаваш сгради през Главната си сграда.

Военни сгради - ковачница за брони, ковачница за оръжия, казарма, конюшня, работилница, таверна, арена, градска стена, палисада и земен насип
 Военните сгради ти позволяваш да тренираш, пдообряваш и управляваш армията си. Най-важните от тях са сборния пункт и казармата. Разгледай главната страница за "Военни сгради". По-долу има списък с другите важни военни сгради.

  • Стени: градската стена, палисадата и земният насип защитават градовете ти срещу нападатели, като дават бонус от 3, 2.5 или 2% на ниво.
  • Подобрения: ковачницата за брони и ковачницата за оръжия увеличават защитната и атакуващата сила на войските ти.
  • Проучвания: в академията можеш да проучиш нови бойни единици, ако изпълняваш определени условия.
  • Трениране: в казармата, конюшнята и работилницата можеш да тренираш войски, с които да нападаш.
  • Герои и оазиси (само на T3): Както ще забележиш, ако разгледаш каратата, има някои долини, които са населени с животни. Можеш да завладееш тези оазиси със своя герой за да увеличиш добива си. Героят може да бъде трениран в таверната.
  • Скорост: Когато започнеш атаки от голямо разстояние, ще забележиш, че на повечето единици им липсва необходимата скорост. Когато построиш арена, войските ти ще станат по-бързи след като са изминали 30 квадратчета.

Вторична индустрия - дъскорезница, тухларна, леярна, мелница и пекарна
 Вторичната индустрия е сгради, които дават бонус към добива на ресурс на определен вид ресурсно поле. Всеки ресурс има своя собствена вторична индустрия, а житото си има и третична.

  • Дървесина: В дъскорезницата се обработва суровия дървен материал, добит в сечищата, като така добивът се увеличава с до 25%. Изисква сечище 10 ниво.
  • Глина: В тухларната глината се оформя на тухли, като така добивът се увеличава с до 25%. Изисква глинена кариера 10 ниво.
  • Желязо: В леяарната от суровата желязна руда от мините, се изливат железни блокове, като така добивът се увеличава с до 25%. Изисква мина 10 ниво.
  • Жито: В мелницата житото се смила на брашно, като така добивът се увеличава с до 25%. Изисква житно поле 5 ниво. Когато я развиеш до ниво 5 и имаш житно поле ниво 10, можеш да построиш и фурна, която добавя още 25%.

Експанзия - дворец и резиденция
 Като се развиваш, първият ти град ще става все по-голям и по-голям и в крайна сметка ще трябва да основеш нови градове. Това може да бъде направено със Заселници. Заселниците могат да се тренират, когато имаш свободен слот за основаване на село, какъвто получаваш с дворец ниво 10, 15 или 20 или резиденция ниво 10 или 20.

Търговия - пазар и търговска палата
 Докато играеш активно, никога няма да имаш равномерни количества ресурс. За да разрешиш този проблем, можеш да търгуваш с други играчи през пазара. По-нататък в играта ще имаш нужда от по-големи търговци, което можеш да постигнеш като постриш търговска палата.

Номера на сградите (ID)

Номера на сградите (gid)
gid Сграда   gid Сграда   gid Сграда
1 Сечище   15 Главна сграда   29 Голяма казарма
2 Глинена кариера   16 Сборен пункт   30 Голяма конюшня
3 Мина   17 Пазар   31 Градска стена
4 Житно поле   18 Посолство   32 Земен насип
5 Дъскорезница   19 Казарма   33 Палисада
6 Тухларна   20 Конюшня   34 Зидарска гилдия
7 Леярна   21 Работилница   35 Пивоварна
8 Мелница   22 Академия   36 Трапер
9 Пекарна   23 Скривалище   37 Таверна
10 Склад   24 Кметство   38 Голям склад
11 Хамбар   25 Резиденция   39 Голям хамбар
12 Ковачница за оръжия   26 Дворец   40 Чудо на Света
13 Ковачница за брони   27 Съкровищница   41 Поилка
14 Арена   28 Търговска палата   42  

Удовлетворява ли Ви полученият отговор ?

Да   Неутрално   Не