Травиан Отговори

Нека започнем с твоя въпрос

Търсене по отгорени въпроси

За да намерите отговор, изберете основна категория и после подкатегория, докато не видите отговорът по-долу. В случай, че не може да го откриете, ще имате възможност да се свържете с нашият екип за повече информация.

Имам въпрос относно ...

Хайде да видим повече:

Търсене с карта на сайта

Предпочитате да търсите чрез нормална карта на сайта, както търсите в любимите си сайтове? Няма проблеми, просто използвайте навигацията тип карта на сайта, за да откриете своя отговор.

Разходи за строителство и ниво издръжка за Дървесина
Ниво Дървесина Глина Желязо Жито Консумация Време за построяване КТПродукция
Сума 22074745 55186880 27593445 33112120 56 34818:40:50
1 40 100 50 60 2 0:04:20 15
2 65 165 85 100 1 0:10:20 19
3 110 280 140 165 1 0:19:50 215
4 185 465 235 280 1 0:35:00 222
5 310 780 390 465 1 0:59:20 233
6 520 1300 650 780 2 1:38:10 350
7 870 2170 1085 1300 2 2:40:20 470
8 1450 3625 1810 2175 2 4:19:50 4100
9 2420 6050 3025 3630 2 6:59:10 5145
10 4040 10105 5050 6060 2 11:14:00 6200
11 6750 16870 8435 10125 2 18:01:40 7280
12 11270 28175 14090 16905 2 28:54:10 9375
13 18820 47055 23525 28230 2 46:18:00 11495
14 31430 78580 39290 47150 2 74:08:00 13635
15 52490 131230 65615 78740 2 118:40:10 15800
16 87660 219155 109575 131490 3 189:55:30 181000
17 146395 365985 182995 219590 3 303:56:10 221300
18 244480 611195 305600 366715 3 486:21:20 271600
19 408280 1020695 510350 612420 3 778:13:20 322000
20 681825 1704565 852280 1022740 3 1245:12:50 382450
21 1138650 2846620 1423310 1707970 3 1992:23:50 463050
22 1901540 4753855 2376925 2852315 3 3187:53:20 553750
23 3175575 7938935 3969470 4763360 3 5100:40:40 664600
24 5303210 13258025 6629015 7954815 3 8161:08:30 795650
25 8856360 22140900 11070450 13284540 3 13057:53:00 956950