Травиан Отговори

Нека започнем с твоя въпрос

Търсене по отгорени въпроси

За да намерите отговор, изберете основна категория и после подкатегория, докато не видите отговорът по-долу. В случай, че не може да го откриете, ще имате възможност да се свържете с нашият екип за повече информация.

Имам въпрос относно ...

Хайде да видим повече:

Търсене с карта на сайта

Предпочитате да търсите чрез нормална карта на сайта, както търсите в любимите си сайтове? Няма проблеми, просто използвайте навигацията тип карта на сайта, за да откриете своя отговор.

Разходи за строителство и ниво издръжка за Глинена кариера
Ниво Дървесина Глина Желязо Жито Консумация Време за построяване КТПродукция
Сума 44149505 22074745 44149505 27593445 56 32471:12:00
1 80 40 80 50 2 0:03:40 15
2 135 65 135 85 1 0:09:10 19
3 225 110 225 140 1 0:18:00 215
4 375 185 375 235 1 0:32:10 222
5 620 310 620 390 1 0:54:50 233
6 1040 520 1040 650 2 1:31:10 350
7 1735 870 1735 1085 2 2:29:10 470
8 2900 1450 2900 1810 2 4:02:00 4100
9 4840 2420 4840 3025 2 6:30:30 5145
10 8080 4040 8080 5050 2 10:28:10 6200
11 13500 6750 13500 8435 2 16:48:30 7280
12 22540 11270 22540 14090 2 26:56:50 9375
13 37645 18820 37645 23525 2 43:10:20 11495
14 62865 31430 62865 39290 2 69:07:50 13635
15 104985 52490 104985 65615 2 110:39:50 15800
16 175320 87660 175320 109575 3 177:07:00 181000
17 292790 146395 292790 182995 3 283:26:30 221300
18 488955 244480 488955 305600 3 453:33:40 271600
19 816555 408280 816555 510350 3 725:45:10 322000
20 1363650 681825 1363650 852280 3 1161:15:40 382450
21 2277295 1138650 2277295 1423310 3 1858:04:20 463050
22 3803085 1901540 3803085 2376925 3 2972:58:10 553750
23 6351150 3175575 6351150 3969470 3 4756:48:20 664600
24 10606420 5303210 10606420 6629015 3 7610:56:50 795650
25 17712720 8856360 17712720 11070450 3 12177:34:10 956950