Травиан Отговори

Нека започнем с твоя въпрос

Търсене по отгорени въпроси

За да намерите отговор, изберете основна категория и после подкатегория, докато не видите отговорът по-долу. В случай, че не може да го откриете, ще имате възможност да се свържете с нашият екип за повече информация.

Имам въпрос относно ...

Хайде да видим повече:

Търсене с карта на сайта

Предпочитате да търсите чрез нормална карта на сайта, както търсите в любимите си сайтове? Няма проблеми, просто използвайте навигацията тип карта на сайта, за да откриете своя отговор.

Войска - Tрениране и използване

Съдържание

Tрениране на войски

В тази страница ще намерите информация как се създават различните войски, къде да ги тренирате и основното им предназначение.

Основни единици

Сборният пункте задължително място и поле, което трябва да построите, за да може да създадете казарма.

Веднъж щом имате казарма във Вашето селище, може да започнете да тренирате своята войска.

Основни единици
Legionnaire Легионер Римски войски
Clubswinger Боец с боздуган Тевтонски войски
Phalanx Фаланга Галски войски

Други единици - как да ги проучим ?

За да тренирате други войскови единици се изисква::

 • да построите (проучите) задължителните сгради за тези единици.
 • проучването на тип единица войска се осъществява в академията. Първоначалното проучване е скъпо. Цената и времето може да откриете в академията.
 • тренирането на различните типове единици става в различни сгради. Именно това ще обясним в този раздел.

Забележка: проучването на типове единици трябва да се осъществи във всяко едно селище. Дадено проучване за тип войска се отнася само за текущото селище и за никое друго. При завземането на чуждо селище всички проучвания се изтриват и трябва да ги направите отново.

Пехотни войски - казарма

Казармата е място където се създава пехотата на Вашето селище. След като проучите всички пехотни войски от академията, може да започнете тяхното създаване от казармата.

Пехотна войска
Praetorian Преторианец Римска войска
Imperian Империан
Spearman Копиеносец Тевтонска войска
Axeman Боец с брадва
Scout Съгледвач
Swordsman Мечоносец Галска войска

Кавалерия - конюшня

С построяването на ковачницата за оръжия ще получите възможност да построите конюшня къдете се създава кавалерията на вашите градове. Всеки един тип войска от кавалерията се нуждае от конщня, за да може да се проучи.

Веднага щом един тип военна единица от кавалерията бъде проучена в академията можете да започнете да я създавате в конюшнята.

Кавалерия
Equites Legati Equites Legati Римска войска
Equites Imperatoris Equites Imperatoris
Equites Caesaris Equites Caesaris
Paladin Паладин Тевтонска войска
Teutonic Knight Тевтонски рицар
Pathfinder Следотърсач Галски войски
Theutates Thunder Theutates Thunder
Druidrider Друид конник
Haeduan Хедуан

Разрушителни машини - работилница

За да създадете разрушителни машини, ще трябва да построите работилница.

Веднъж проучени бойните единици в академията, ще можете да ги създавате в работилницата.

 • Стенобойно оръдие/таран са единствените военни машини, които могат да разрушат градската стена на дадено селище.
 • Огнен катапулт/катапулт/требучет са единствените военни машини, които могат да разрушават сгради. Разрушавайки палата или резиденцията може да завладеете вражеско селище.
Разрушителни машини
Battering Ram Стенобойно Оръдие Римска войска
Fire Catapult Огнен катапулт
Ram Таран Тевтонска войска
Catapult Катапулт
Ram Таран Галска войска
Trebuchet Требучет

Допълнителни (специални) военни единици

Има 2 типа от военните единици, които могат да бъдат използвани за разширяване на Вашето кралство:

Заселници:

 • Те могат да създават ново селище на всеки празен слот, създавайки го само с главна сграда Точно както стартира Вашата игра..
 • Заселниците не се нуждаят от проучване, за да ги създадете..

Адмнистраторите (сенатор, вожд, предводител)

 • Те може да се използват, за да се понижи лоялността на друго селище и по този начин да го завладеете.
 • Администраторите трябва първо да бъдат проучени в академията. Проучването на администраторски единици е доста скъпо.Трябва да прочетете внимателно следният текст, ако сте решили да правите администратори.

Заселниците и Администраторите се създават в дворец или резиденция.

В резиденция може да се тренират 3 заселника ИЛИ 1 администратор на ниво 10 и ниво 10. Дворецът Ви позволява да ги тренирате на нива 10, 15 и 20.

За да разберете колко свободни слота имате, за да създадете заселници или администратори, може да изберете връзката "Експанзия" във Вашият дворец или резиденция.

Войска за превземане
Senator Сенатор Римска войска
Settler Заселник
Chief Предводител Тевтонска войска
Settler Заселник
Chieftain Водж Галска войска
Settler Заселник

Как да използвам своята войска ?

Всички военни единици имат специфични умения за атака и защита на Вашите градове. Трябва да внимавате когато ги използвате за атака или защита.

Има ограничение на изходящите движения на войски от 10 000 на акаунт.

Защита

Някои войски (легионер, преторианец - римски войски; копиеносец, паладин - тевтонски войски; фаланга и дрид конник - галски войски) са предназначени за защитна армия. Те са най-добри в защитата на Вашите градове срещу вражески нападения. Някои са по-добри срещу пехота, други са с отлични умения изправяйки се срещу кавалерия. Наличието на различен тип защитна армия е по-добрият избор, в сравнение със създаването само на един тип войска.

Когато сте атакуван, всички войски, които се намират в града участват в неговата защита. Можете да подкрепяте другите си градове или селища на играчи от Вашият клан, като изпратите армията си на подкрепление. Събирането на голям брой защитни войски срещу голяма атака е най-добрият подход, за да я отблъснете и да сведете загубите до минимум.

Бронята на Вашите единици може да бъде увеличавана в ковачницата за брони. Това повишава тяхната ефективност при защита на града.

Атака

Някой войски (легионера, империана, Equites Imperatoris, Equites Caesaris - Римски войски; боец с боздуган, боец с брадва, тевтонски рицар - Тевтонски войски; мечоносец, Theutates Thunder и хедуана - Галски войски) са най-подходящи за атака. Те нанасят много повече щети като атакуваща армия, отколкото ако се използват за защита.

Оръжията на войската може да бъде увеличавана в ковачницата за оръжия. Увеличавайки нивото й, вие увеличавате и ефективността на атакуващата си армия.

Може да пращата два типа атаки.

Набези (кражби)

Набезите се използват основно, когато целта на атаката е да се открадне ресурс. Атакуващите единици извършват бърза атака и напускат възможно най-бързо бойното поле.

Набезите може да се използват и когато се цели да се нанасат по-слаби поражения на защитната армия без да губите много армия.

Най-добри единици за набези::

 • Галски- Theutates Thunder, заради тяхната бързина
 • Тевтонски- Паладини, заради възможността им да носят много ресурси
 • Римски- Equites Imperatoris, заради голямата товароносимост

Бойците с боздуган са най-често използваните единици за набег, защото тяхното създаване е доста евтино и не е небоходимо много ресурс, за да възстановите броят им.

Използването на паладина като атакуваща единица не е много подходящо. Може да използвате паладините за атака в самото начало на играча, за да откраднете ресурси или да убиете слабите вражески единици. Те са по-силни от бойците с боздуган и наистина са най-предпочитаната единица за набези в самото начало на играта.

Обикновена атака

Нормалните атаки (не набег) може да бъдат използвани за кражба на ресурсни, но в този случай рискувате да понесете много загуби, ако има стабилна защита в града.Атаките

 • aсе водят, докато една от армиите не бъде погубена
 • могат да освобождават приятелски войски от капаните на галите (при положение, че оцелее поне 1 войник)
 • могат да разрушат стена или сгради с тарани и/или катапулти
 • може да понижат лоялността на дадено селище и вследствие на което да го завладеете - това трябва да стане с участието на администратори.

Стените на селището дават определен бонус на защита. Използвайки тарани, може да нанесете щети на стената и следователно да намалите бонуса на защита при атаката. Повечето тарани, гарантират и по-бързото разрушаване на стената и по-слабата защита на селището.

Как функционират администраторите при завладяване на дадено селище, може да разберете на страницата за "завладяване на град".

Шпионаж

Шпионите (Римски: Equites Legati, Тевтонски: Съгледвач, Галски: Следотърсач) може да бъдат използвани, за да се шпионират вражеските войски и укрепления.

Шпионите могат да бъдат изпратени срещу всяко едно вражеско селище, за да опитат да шпионират за:

 • защитни единици и ресурси
 • защитни единици и укрепления (ниво на стената и ниво на резиденция/дворец)

Ако защитника има шпиони в града, който се опитвате да проучите, то тогава част от единиците ще бъдат убити и защитникът ще бъде информиран за това. Ако след набега на шпионите остане поне един войник жив, то тогава Вие ще получите доклад от шпионажа с нужната информация.

Препоръчваме Ви да имате най-малко от 5 до 30 шпиона във всеки един град, за да се предпазите от евентуален шпионаж. Също така, необходимо е направите повече шпиони в градовете столица, атакуващ град или такъв с 15 житни поля.


Удовлетворява ли Ви полученият отговор ?

Да   Неутрално   Не