Травиан Отговори

Нека започнем с твоя въпрос

Търсене по отгорени въпроси

За да намерите отговор, изберете основна категория и после подкатегория, докато не видите отговорът по-долу. В случай, че не може да го откриете, ще имате възможност да се свържете с нашият екип за повече информация.

Имам въпрос относно ...

Хайде да видим повече:

Търсене с карта на сайта

Предпочитате да търсите чрез нормална карта на сайта, както търсите в любимите си сайтове? Няма проблеми, просто използвайте навигацията тип карта на сайта, за да откриете своя отговор.

Сграда - Палисада (Гали)

Palisade

Условия: {(buildingrequirements:gid=32)}

С построяването на палисадата може да защитавате града си от варварски атаки. По-високото ниво на палисадата гарантира и по-голям бонус при защитата.

Тя може да бъде построена само от Галите. Тя има средна издръжливост в сравнение с тевтонският земен насип и римската градска стена.

Бонусът, който се дава на вашите войски е в проценти (1.025^ниво)*100, и броят на необходимите тарани за разрушаване на стената са описани по-долу.

Палисадата може да бъде построена около града ви - намира се до водата, която опасва селището ви.

Необходимото количество ресурси за всяко едно ниво, може да бъде намерено тук.
Времето за строеж на всяко едно ниво е описани тук.

Следната таблица описва, колко Тарана трябва да имате, за да разрушите стената. Тараните, които трябва да участват в битката са:

Ниво на стената
Тарана
1 1
2 2
3 4
4 6
5 8
6 11
7 15
8 19
9 23
10 28
11 34
12 40
13 46
14 53
15 61
16 69
17 77
18 86
19 96
20 106

Удовлетворява ли Ви полученият отговор ?

Да   Неутрално   Не