Травиан Отговори

Нека започнем с твоя въпрос

Търсене по отгорени въпроси

За да намерите отговор, изберете основна категория и после подкатегория, докато не видите отговорът по-долу. В случай, че не може да го откриете, ще имате възможност да се свържете с нашият екип за повече информация.

Имам въпрос относно ...

Хайде да видим повече:

Търсене с карта на сайта

Предпочитате да търсите чрез нормална карта на сайта, както търсите в любимите си сайтове? Няма проблеми, просто използвайте навигацията тип карта на сайта, за да откриете своя отговор.

Предмети

Оборудване

 

  • Предмети за дясна ръка
  • Предмети за лява ръка
  • Шлемове
  • Брони
  • Ботуши
  • други

 

Снаряжение

Предметы правой руки

Римляне

  Уровень 1 Уровень 2
Уровень 3
Изображение Название и бонус Название и бонус Название и бонус
item

Короткий меч легионера

+250 к силе героя;
Каждый легионер получает +3 к атаке и защите.

Меч легионера

+1000 к силе героя;
Каждый легионер получает +4 к атаке и защите.

Длинный меч легионера

+4000к силе героя
Каждый легионер получает +5 к атаке и защите.

item

Короткий меч преторианца

+250к силе героя;
Каждый преторианец получает +3 к атаке и защите.

Меч преторианца

+1000 к силе героя;
Каждый преторианец получает +4 к атаке и защите.

Длинный меч преторианца

+4000к силе героя;
Каждый преторианец получает +5 к атаке и защите.

item

Короткий меч империанца

+250к силе героя;
Каждый империанец получает +3 к атаке и защите.

Меч империанца

+1000 к силе героя;
Каждый империанец получает +4 к атаке и защите.

Длинный меч империанца

+4000к силе героя;
Каждый империанец получает +5 к атаке и защите.

item

Короткий меч императора

+250к силе героя;
Каждая конница императора получает +9 к атаке и защите.

Меч императора

+1000 к силе героя;
Каждая конница императора получает +12 к атаке и защите.

Длинный меч императора

+4000к силе героя;
Каждая конница императора получает +15 к атаке и защите.

item

Лёгкое копьё Цезаря

+250 к силе героя;
Каждая конница Цезаря получает +12 к атаке и защите.

Копьё Цезаря

+1000 к силе героя;
Каждая конница Цезаря получает +16 к атаке и защите.

Тяжёлое копьё Цезаря

+4000к силе героя;
Каждая конница Цезаря получает +20 к атаке и защите.

Галлы

  Уровень 1 Уровень 2
Уровень 3
Изображение Название и бонус Название и бонус Название и бонус
item

Протазан фаланги

+250к силе героя;
Каждая фаланга получает +3 к атаке и защите.

Пика фаланги

+1000 к силе героя;
Каждая фаланга получает +4 к атаке и защите.

Копьё фаланги

+4000к силе героя;
Каждая фаланга получает +5 к атаке и защите.

item

Короткий меч мечника

+250к силе героя;
Каждый мечник получает +3 к атаке и защите.

Меч мечника

+1000 к силе героя;
Каждый мечник получает +4 к атаке и защите.

Длинный меч мечника

+1500 к силе героя;
Каждый мечник получает +5 к атаке и защите.

item

Короткий лук тевтатцев

+250к силе героя;
Каждый тевтатский гром получает +6 к атаке и защите.

Лук тевтатцев

+1000 к силе героя;
Каждый тевтатский гром получает +8 к атаке и защите.

Длинный лук тевтатцев

+4000к силе героя;
Каждый тевтатский гром получает +10 к атаке и защите.

item

Трость друида-всадника

+250к силе героя;
Каждый друид-всадник получает +6 к атаке и защите.

Посох друида-всадника

+1000 к силе героя;
Каждый друид-всадник получает +8 к атаке и защите.

Боевой посох друида-всадника

+4000к силе героя;
Каждый друид-всадник получает +10 к атаке и защите.

item

Лёгкое копьё эдуйского всадника

+250к силе героя;
Каждая эдуйская конница получает +9 к атаке и защите.

Копьё эдуйского всадника

+1000 к силе героя;
Каждая эдуйская конница получает +12 к атаке и защите.

Тяжёлое копьё эдуйского всадника

+4000к силе героя;
Каждая эдуйская конница получает +15 к атаке и защите.

Германцы

  Уровень 1
Уровень 2
Уровень 3
Изображение Название и бонус Название и бонус Название и бонус
item

Палица дубинщика

+250к силе героя;
Каждый дубинщик получает +3 к атаке и защите.

Булава дубинщика

+1000 к силе героя;
Каждый дубинщик получает +4 к атаке и защите.

Моргенштерн дубинщика

+4000 к силе героя;
Каждый дубинщик получает +5 к атаке и защите.

item

Протазан копейщика

+250к силе героя;
Каждый копьеносец получает +3 к атаке и защите.

Пика копейщика

+1000 к силе героя;
Каждый копьеносец получает +4 к атаке и защите.

Копьё копейщика

+4000к силе героя;
Каждый копьеносец получает +5 к атаке и защите.

item

Франциска топорщика

+250к силе героя;
Каждый топорщик получает +3 к атаке и защите.

Секира топорщика

+1000 к силе героя;
Каждый топорщик получает +4 к атаке и защите.

Боевая секира топорщика

+4000к силе героя;
Каждый топорщик получает +5 к атаке и защите.

item

Легкий молот паладина

+250к силе героя;
Каждый паладин получает +6 к атаке и защите.

Молот паладина

+1000 к силе героя;
Каждый паладин получает +8 к атаке и защите.

Тяжелый молот паладина

+4000к силе героя;
Каждый паладин получает +10 к атаке и защите.

item

Короткий меч тевтонского всадника

+250к силе героя;
Каждая тевтонская конница получает +9 к атаке и защите.

Меч тевтонского всадника

+1000 к силе героя;
Каждая тевтонская конница получает +12 к атаке и защите.

Длинный меч тевтонского всадника

+4000к силе героя;
Каждая тевтонская конница получает +15 к атаке и защите.

Предметы левой руки

Щиты

  Уровень 1
Уровень 2
Уровень 3
Изображение Название и бонус Название и бонус Название и бонус
item

Малый щит

+250к силе героя

Щит

+1000 к силе героя

Большой щит

+4000к силе героя

Рожки

  Уровень 1
Уровень 2
Уровень 3
Изображение Название и бонус Название и бонус Название и бонус
item

Малый рог Натар

+20% силы в сражениях с Натарами. (Действует на героя и войска вместе с ним. Только в нападении)

Рог Натар

+25% силы в сражениях с Натарами. (Действует на героя и войска вместе с ним. Только в нападении)

Большой рог Натар

+30% силы в сражениях с Натарами. (Действует на героя и войска вместе с ним. Только в нападении)

Мешки

  Уровень 1
Уровень 2
Уровень 3
Изображение Название и бонус Название и бонус Название и бонус
item

Маленький мешок вора

10% бонуса грабежа

Мешок вора

15% бонуса грабежа

Большой мешок вора

20% бонуса грабежа

Примечание: Вы можете использовать мешки также в том случае, если играете римлянами или галлами.

Прочее

  Уровень 1
Уровень 2
Уровень 3
Изображение Название и бонус Название и бонус Название и бонус
item

Малая карта

30% быстрее возвращение

Карта

40% быстрее возвращение

Большая карта

50% быстрее возвращение

item

Малое знамя

Войска между собственными деревнями на 30% быстрее.

Знамя

Войска между собственными деревнями на 40% быстрее.

Большое знамя

Войска между собственными деревнями на 50% быстрее.

item

Малый штандарт

Войска между участниками альянса на 15% быстрее.

Штандарт

Войска между участниками альянса на 20% быстрее.

Большой штандарт

Войска между участниками альянса на 25% быстрее.

Шлемы

  Уровень 1
Уровень 2
Уровень 3
Изображение Название и бонус Название и бонус Название и бонус
item

Шлем знаний

+15% больше опыта для героя

Шлем просвещения

+20% больше опыта для героя

Шлем мудрости

+25% больше опыта для героя

item

Шлем восстановления

+10 здоровья в день

Шлем здоровья

+15 здоровья в день

Шлем исцеления

+20 здоровья в день

item

Шлем гладиатора

+100 единиц культуры в день

Шлем трибуна

+400 единиц культуры в день

Шлем консула

+1600единиц культуры в день

item

Шлем наездника

Время обучения войск в конюшне уменьшается на 10%.

Шлем кавалерии

Время обучения войск в конюшне уменьшается на 15%.

Шлем тяжёлой кавалерии

Время обучения войск в конюшне уменьшается на 20%.

item

Шлем наёмника

Время обучения войск в казарме уменьшается на 10%.

Шлем воина

Время обучения войск в казарме уменьшается на 15%.

Шлем архонта

Время обучения войск в казарме уменьшается на 20%.

Доспехи

  Уровень 1
Уровень 2
Уровень 3
Изображение Название и бонус Название и бонус Название и бонус
item

Легкие доспехи восстановления

+20 здоровья в день

Доспехи восстановления

+30 здоровья в день

Тяжелые доспехи восстановления

+40 здоровья в день

item

Лёгкие чешуйчатые доспехи

Уменьшает урон на 4 единицы; +10 здоровья в день

Чешуйчатые доспехи

Уменьшает урон на 6 единиц; +15 здоровья в день

Тяжелые чешуйчатые доспехи

Уменьшает урон на 8 единиц; +20 здоровья в день

item

Лёгкие латы

+500силе героя

Латы

+1000 к силе героя

Тяжелые латы

+4000к силе героя

item

Лёгкая лорика сегментата

+125к силе героя; уменьшает урон на 3 единицы

Лорика сегментата

+500 к силе героя; уменьшает урон на 4 единицы

Тяжелая лорика сегментата

+2000к силе героя;уменьшает урон на 5 единиц

Сапоги

  Уровень 1
Уровень 2
Уровень 3
Изображение Название и бонус Название и бонус Название и бонус
item

Сапоги восстановления

+10 здоровья в день

Сапоги здоровья

+15 здоровья в день

Сапоги исцеления

+20 здоровья в день

item

Сапоги наёмника

Увеличивает базовую скорость войска на 25% при расстоянии больше 20 полей.

Сапоги воина

Увеличивает базовую скорость войска на 50% при расстоянии больше 20 полей.

Сапоги архонта

Увеличивает базовую скорость войска на 75% при расстоянии больше 20 полей.

item

Малые шпоры

+3 поля в час

Шпоры

+4 поля в час

Большие шпоры

+5 полей в час

Лошади

  Уровень 1
Уровень 2
Уровень 3
Изображение Название и бонус Название и бонус Название и бонус
item

Верховая лошадь

Скорость передвижения героя увеличивается до 14 полей в час.

Чистокровный жеребец

Скорость передвижения героя увеличивается до 17 полей в час.

Боевой конь

Скорость передвижения героя увеличивается до 20 полей в час.

Примечание:

  • Скорость для героя на коне учитывается только для самого героя, не для сопровождающих его войск.
  • Количество полей в час может варьироваться от скорости сервера. Точных данных еще нет.
  • Скорость передвижения галльского героя на коне на 5 единиц больше.

Используемые предметы

Изображение Название и бонус
item

Мазь

Восстанавливает здоровье вашего героя. Чем больше вы используете мазей, тем больше единиц здоровья будет восстановлено (не более 100%).

item

Свиток

Активируется сразу при использовании и увеличивает опыт вашего героя (10 единиц за один свиток).

item

Ведро

Оживляет вашего героя сразу и бесплатно, однако использовать его можно лишь 1 раз в сутки (формула для скоростных серверов: 24 часа / ((скорость/3) + 1)). Использование ведра невозможно, если герой жив. Ведро пропадает сразу после его использования.

item

Скрижали права

Увеличивается одобрение в деревне героя на 1% за одни скрижали права, но максимум до 125%. 

item

Книга мудрости

Сбрасывает все параметры героя и позволяет распределить их по-новому.

item

Произведение на изкуството

Дава културни точки, като максимума е 2000 на 1x сървъри, 1300 на 2x сървъри и 1000 на 3x сървъри. 
Произведения на изкуството не се падат от приключения през първите 14 дни от активацията. Този срок е по-кратък на скоростни сървъри.

 

item

Малая повязка

Малые повязки позволяют восстановить максимум 25% войск. Восстановлено может быть столько войск, сколько доступно повязок. Это значит, что вам потребуется 50 малых повязок для восстановления 50 единиц (25%) от 200 погибших.
Время восстановления соответствует времени возвращения войск в исходную деревню, но не менее 24-м часам.

item

Повязка

Повязки позволяют восстановить максимум 33% войск. Восстановлено может быть столько войск, сколько доступно повязок. Это значит, что вам потребуется 99 повязок для восстановления 99 единиц (33%) от 300 погибших.
Время восстановления соответствует времени возвращения войск в исходную деревню, но не менее 24-м часам.

item

Клетка

Используя клетки, вы можете поймать в оазисах диких животных. Для этого необходимо переместить клетки герою и отправить его в оазис. Пойманные животные будут защищать вашу деревню, но не будут потреблять зерно.

Часто задаваемые вопросы:

1. Есть ли необходимость отправлять войска вместе с героем, если он использует клетку и отправился в оазис, чтобы захватить диких животных?
— Нет, в этом нет необходимости, так как сражения не произойдет.

2. Будут ли возвращены клетки, если освободить зверей?
— Нет, клетки возвращены не будут.

3. Можно ли поймать животных в обычных деревнях других игроков?
— Нет, это невозможно. Вы можете поймать только тех животных, которые находятся в оазисах.

4. Через сколько дней появляются предметы других уровней?
— Предметы только 1-го уровня будут появляться примерно до 75 дня сервера. Предметы 2-го уровня будут появляться с 75-го дня по 165-й день сервера. Предметы 3-го уровня — с 165-го дня сервера. Если аккаунт был зарегистрирован не в день старта сервера, то и предметы появятся у него позже.

5. Почему одни предметы в инвентаре героя суммируются, а другие нет?
— Суммируются те предметы, у которых применение одновременно нескольких штук имеет смысл. Например, мазь или клетки. А вот применять больше одного ведра игроку никогда не понадобится. Сделано это для того, чтобы весь интвентарь героя не был заполнен только этими предметами. Все остальные предметы «единичны» и их нельзя найти или купить в таком большем объёме.

Подробности области действия некоторых предметов:

Самое главное правило: Все вещи работают только будучи надетыми на героя и только на героя, его армию или деревню, где он находится/прописан.

1. Время обучения в казарме/конюшне уменьшается на N% — некоторые шлемы
— Можно надеть шлем, заказать войска и сразу снять шлем — время обучения войск не меняется после заказа.
Не обязательно, чтобы герой находился в деревне — достаточно, чтобы был приписан к ней.

2. Перемещение между своими деревнями/деревнями альянса/возвращение на N% быстрее — штандарты, знамёна и карты
— Работает только на войска с героем.

3. Бонус грабежа N% — мешки вора
— Работает так же, как бонус грабежа у германцев, т.е. позволяет грабить ресурсы из тайника. Работает для всех народов, для германцев добавляется эффект от героя (еще 20%).

4. +N% силы в сражениях с Натарами — рога Натаров
— Работает только в нападении на натарские деревни

5. Повреждения уменьшаются на N единиц — некоторые доспехи
— Работает только на героя. Например, вещь уменьшает повреждения на 4 единицы. Мы напали на оазис и без этого эффекта потери героя были бы 10%. С этой вещью потери будут 10–4 = 6%. Если потери меньше поглощения, то герой просто ничего не теряет.

6. +N% к скорости армии на расстоянии свыше 20 клеток — некоторые сапоги
— Работает фактически как арена, и эффект вещи складывается с эффектом арены. Т.е. если имеем арену 10-го уровня и такие сапоги с эффектом +50% — получаем эффект как от просто арены 15-го уровня. Прибавка сохраняется, даже если арена максимально развита.

7. +N к скорости — шпоры (сапоги)
— Эффект работает только на героя. Прибавка происходит до применения остальных бонусов скорости (штандарты, знамёна, карты, артефакты, арена).
Т.е. считается как (базовая + шпоры) * бонус.

8. Клетки
— Чтобы поймать животных из оазиса, надо дать герою с собой клетки и отправить его набегом на оазис без других войск. Сражения не будет, а вместо этого герой поймает столько животных, сколько клеток у него было.
Звери захватываются по кругу, начиная от меньших. Если в оазисе 10 крыс, 1 тигр, 3 крокодила и 1 слон, то при наличии у героя 6 клеток будут захвачены 2 крысы, 1 тигр, 2 крокодила и 1 слон.

9. Оружие
— Работает только на войска, прописанные в той же деревне, что и герой.


Удовлетворява ли Ви полученият отговор ?

Да   Неутрално   Не