Травиан Отговори

Нека започнем с твоя въпрос

Търсене по отгорени въпроси

За да намерите отговор, изберете основна категория и после подкатегория, докато не видите отговорът по-долу. В случай, че не може да го откриете, ще имате възможност да се свържете с нашият екип за повече информация.

Имам въпрос относно ...

Хайде да видим повече:

Търсене с карта на сайта

Предпочитате да търсите чрез нормална карта на сайта, както търсите в любимите си сайтове? Няма проблеми, просто използвайте навигацията тип карта на сайта, за да откриете своя отговор.

Path to Pandora - Сравнение на функциите

Какво Travian: Legends Travian: Path to PandoraОбщо
Карта Плоска 801 x 801 Европа 401 x 401
Контролирани Региони Без региони 87 превземаеми региона
Точки победа не Кланът има >50% териториален контрол и таймерът за подсигуряване вече е изтекъл. Те могат да използват силата на артефакта и техният клан натрупва точки победа. Точките победа, спечелени от вашия клан всеки ден, могат да бъдат проверени в регионалния преглед
Народи 3 (гали, тевтонци, римляни) 5 (гали, тевтонци, римляни, египтяни, хуни)
Сгради на народите Сградите са еднакви визуално за всеки народ Всеки народ има различни изображения за сградите
Чудо на света да не
Обединяване на войски не да
Препращане на войски не да
Търговски пътища Можете да създавате търговски пътища до вашите собствени градове, до чудото на света на вашия клан/съюз и до градовете с артефакти в рамките на Вашия клан/съюз. Можете да създавате пътища към собствените си градове
Сграда търговска палата Нормално Двоен ефект
Арена Нормално Двоен ефект
Места за сгради Римските акаунти имат едно допълнително място Римските градове имат едно допълнително място
Капацитет на скривалищата и търговците Всеки акаунт има капацитет на скривалищата и капацитет на търговците в зависимост от народа, свързан с акаунта. Всеки град има капацитет на скривалищата и капацитет на търговците в зависимост от народа, свързан с акаунта.
Край на сървъра Сървърът завършва, когато чудото на света, собственост на играча или натарите, достигне ниво 100 Сървърът завършва след 200 дни
Статистика „Plus“ и общите статистики са достъпни „Plus“ и общите статистики са премахнати и е добавена нова страница със статистики за играчите (вижте поста отгоре).


Артефакти
Име Наричат се артефакти Наричат се древни сили
Наличност Светилището на архитекта, светилището на генерала, светилището на шпионина, светилището на готвача, светилището на инструктора, светилището на великия дизайнер, светилището на постовия, светилището на глупака, строителен план за чудо на света Светилището на архитекта, светилището на генерала, светилището на шпионина, светилището на готвача, светилището на инструктора, светилището на великия дизайнер, светилището на постовия
Превземане Може да бъде превзет чрез разрушаване на съкровищницата в атака с героя, ако имате достатъчно голяма съкровищница в града ви. Веднъж щом кланът подсигури регион, вашият клан получава достъп до древна сила, която може да бъде активирана в град с достатъчно голяма съкровищница.
Активиране Активира се автоматично 24 часа след превземане. Трябва да се активира ръчно на всеки 24 часа, като една и съща древна сила може да бъде активирана веднъж за всеки член на клана.
Времетраене на силата Активна е постоянно. Трябва да бъде активирана ръчно на всеки 24 часа, като една и съща древна сила може да бъде активирана веднъж за всеки член на клана.
Ограничения на силата Можете да завладеете максимум 3 артефакта, от които само 1 може да бъде уникален или да има ефект с обхват на целия акаунт. Можете да имате повече от 3 артефакта в акаунта си. Артефактът трябва да бъде превзет чрез превземане на целия град, който го държи.

Само трите най-стари артефакта са активни, от които само 1 може да бъде уникален или да има ефект с обхват на целия акаунт. Ако има 2 артефакта с обхват на целия акаунт между вашите 3 най-стари артефакта, четвъртия най-стар ще се активира.

Изключение за самопревземане: Можете да превключвате артефакти между градовете на собствения си акаунт с героя дори ако вече имате 3 или повече артефакта.
Докато в Travian: Legends артефактът винаги е активен за собствения град или акаунт; древните сили в Travian: Path to Pandora трябва да бъдат активирани. Те могат да бъдат активирани веднага след като кланът на играча е достигнал >50% териториален контрол и е задържал територията за 24 часа. За да активирате древна сила, член на клана просто се нуждае от съкровищница на ниво 10 за древните сили с ефект за града или съкровищница на ниво 20 за древните сили, които имат ефект върху акаунта.

Естествено, има някои ограничения: За всеки град може да се активира само една древна сила и за всеки акаунт може да се активира само една древна сила с влияние върху целия акаунт. Следователно върху един град могат да окажат действие общо две древни сили.Превземане
Градове Когато превземете град, който принадлежи на акаунта от друг народ, градът сменя народа си на този на вашия акаунт. Всички специфични за народа сгради изчезват. При превземане на град, който принадлежи на акаунта на друг народ, градът остава с този народ. Специфичните за народа сгради се запазват, освен ако не бъдат разрушени при превземането. Акаунтът ви ще остане с народа, който сте избрали при регистрация.
Натарски селища При превземане на натарски град той ще принадлежи на акаунта със съответния народ. При превземане на натарски град той ще принадлежи на народа на града на предводителя.


Заселване
Къде Без ограничения Можете да се заселвате само в региони, които имат съседен регион с повече от 4000 души популация. Има няколко региона, които винаги можете да заселите (централни начални региони).
Град При заселване на нов град той принадлежи на същия народ като този на акаунта. При заселване на нов град той принадлежи на народа на града на заселниците.


Приключения и предмети на героя
Предмети за героя Носенето на предмети от други народи не подобрява единиците ви. Носенето на предмети от други раси подобрява стойностите на единиците от тази раса в конкретния град.
Предмети от приключения Вашият герой може да намира само предмети от народа на акаунта. Вашият герой може да намира само предмети от народа на акаунта.
Войски в приключения Героят ви може да намира само войски от народа на акаунта. Героят ви може да намира войски, които принадлежат на народа, от който е започнал приключението.
Тотем Предметът „тотем“ за героя влияе върху движенията на войски между членове на клана. Предметът „тотем“ за героя влияе върху движенията на войски в рамките на конфедерацията.


Балансиращи промени
Произведения на изкуството Можете да използвате произведения на изкуството без ограничения във времето. Можете да използвате едно произведение на изкуството на всеки 24 часа (както кофата).
Водопроводна станция Не съществува, тъй като няма египтяни. Вижте промените в публикацията по-горе.
Алианс бонуси Без промени Вижте промените в публикацията по-горе.


Конфедерация
Размер Всеки клан може да принадлежи към 3 различни конфедерации. Всеки клан може да принадлежи към една конфедерация, съставена от максимум 4 клана (вижте подробностите в публикацията по-горе).
Подкрепление Играчите могат да подкрепят всеки град. Играчите могат да подкрепят себе си, своите кланове и всеки клан, който принадлежи към същата конфедерация.
Изпращам ресурси Играчите могат да изпращат ресурси към всеки друг играч. Играчите могат да изпратят ресурси на себе си, своите кланове и всеки клан, който принадлежи към същиата конфедерация. Офертите на пазара не са под влияние на тези ограничения.

Удовлетворява ли Ви полученият отговор ?

Да   Неутрално   Не